Kronika

Najnovšie príspevky
Please reload

Archív
Please reload

23.2.2018

Nedeľná kázeň: Kresťanská cesta nie je cestou bezpodmienečného úspechu, kresťanská cesta je cestou bezpodmienečnej viery.

4.2.2018

Nedeľná kázeň: Skutočnými učeníkmi sa staneme vtedy, keď pochopíme, že my sme tí, ktorí potrebujú byť oslobodení a uzdravení.

27.1.2018

Markovo evanjelium je určené katechumenom a tým, čo boli „vytiahnutí z vody“.

20.1.2018

Kľúčom k Božiemu kráľovstvu a k radostnej zvesti evanjelia je pravé a každodenné obrátenie, ku ktorému je pozvaný nielen hriešnik, ale i spravodlivý.

13.1.2018

V epizódach Jánovho evanjelia sa pravidelne objavuje učeník, ktorý nemá meno ani identitu.

7.1.2018

Zákon daný Mojžišom krst nevyžaduje. Podľa Ježiša je spravodlivé postaviť sa na stranu hriešnikov.

6.1.2018

Kresťan je múdrym človekom, ktorý neutĺkol vo svojom srdci najhlbšie túžby. Hľadal odpovede na tie najťažšie otázky a našiel ich v Kristovi.

31.12.2017

Dieťa v Máriinom náručí prišlo vytvoriť nové sväté puto. Ide o rodinnú väzbu, ktorá nie je postavená na pokrvenstve, ale na niečom omnoho mocnejšom.

25.12.2017

„Dosiaľ som ťa poznal len z počutia, ale teraz ťa už moje oči uvideli“ (Jób 42,5).

23.12.2017

Predsieňou domu, ktorý pre nás Boh buduje, je Mária. Ona nás vovedie aj do srdca tohto chrámu, do Veľsvätyne, kde sa pokloníme Slovu, ktoré sa stalo telom.

Please reload

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon