Kronika

Najnovšie príspevky
Please reload

Archív
Please reload

29.10.2017

Pozri na Krista. Počnúc ním je Boh, ktorého poslúchaš, aj tvojim blížnym, ktorý sa uchádza o tvoju lásku.

25.10.2017

Udalosti, ktoré pred stáročiami zasiahli do života našich spoločenstiev, nás spojili s bratmi evanjelikmi na spoločnej modlitbe vešpier.

21.10.2017

Nedeľná kázeň: Ak si neubránime to, čo máme dať Bohu, zostane nám len to, čo nám cisár aj tak napokon vezme.

15.10.2017

Nedeľná kázeň: Nedá sa byť kresťanom, sedieť s Kristom okolo stola a pritom neakceptovať evanjelium a nový pohľad na svet, ktorý prinieslo.

8.10.2017

Nedeľná kázeň: Náš návrat ku kresťanstvu má byť odpoveďou na lásku, s ktorou sa nám Boh aj dnes prihovára.

7.10.2017

V Karlovej Vsi je Ružencové bratstvo jedno z najpočetnejších spoločenstiev. Má 159 členov.

5.10.2017

Slávili sme sviatok sv. Františka, zakladateľa troch rádov a nebeského patróna nášho farského chrámu.

Pripomenuli sme si prechod svätého Františka z pozemského života do nebeskej slávy.

1.10.2017

V Karlovej Vsi budú k verejnej úcte vystavené relikvie sv. Františka z Assisi.

1.10.2017

V nedeľu 1. októbra vyvrcholili Karloveské hody slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Michala.

Please reload

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon