Spevník

Priebežne aktualizovaná verzia spevníka (spolu s automaticky generovanou verziou na premietanie) je na našich wikistránkach.

Verzia pre stiahnutie

Rich text format:
(nová verzia - 1.10.2006)
spevnik.rtf
Čistý text:
(nová verzia - 1.10.2006)
spevnik.txt
Skenovaný text s akordami
- Vianočné piesne:
spevnik-vianoce.pdf
Skenovaný text s akordami
(nová verzia):
spevnik-akordy.pdf

Zoznam piesní

Abecedný zoznam nájdete na konci stránky.


1. ZLOŽ SVOJU STAROSŤ ...

Zlož svoju starosť' na Pána a On sa postará, nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou, Pane môj.

2. TOTO JE DEŇ ...

Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Veseľme sa i radujme sa v ňom.

3. TY SI NAJVYŠŠÍ ...

Ty si najvyšší, Ty si Pán, to čo mám, Tebe ponúkam.

Naplň ma svojim Duchom svätým, nech ako Ty stále svietim.

4. TEBE PATRÍ CHVÁLA ...

Tebe patrí chvála a sláva, my zdvíhame svoje ruky, oslavujeme Tvoje meno.

Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty.

5. STRETOL MA DNES PÁN ...

Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial. V tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi. A preto spolu chváľme ho, za to, že drží nás v náručí, a preto spolu chváľme ho, za to, že drží nás v náručí.

6. BUDEM AKO STROM ...

R.: Budem ako strom, sadený pri vode a mojou oporou je mi živý Pán.

1. A keď príde des, ja neutečiem preč, ale...

2. A po čase sucha ja viem, že príde dážď, preto...

7. KDE JE BOŽIE KRÁĽOVSTVO ....

/: Kde je Božie kráľovstvo, kde je Božie kráľovstvo, kde kráľovstvo Božie len je?:/

/: Kde je , tu je, hen je, tam je, vpravo, vľavo, hore, dole, na kopci či na povale.:/

/: Tu je Božie kráľovstvo, tu je Božie kráľovstvo, všade medzi nami tu je.:/

8. S TEBOU PANE ...

Ref.: S Tebou Pane je nám fajn, pred Tebou sa nám skrývať netreba, z ďaleka sa usmievaš, ponúkaš nám seba.

1. Nechcem byť ako farizej, čo v chráme pyšne stojí sám, ak niečo vo mne dobré je, to od veľkého Boha mám.

2. Ako mýtnik prichádzam, odpusť Pane slabý som, Ty mi srdce ponúkaš, prebývať chcem stále v ňom.

3. My sme deti, ktoré Ty nekonečne miluješ, ak prídeme s ľútosťou, odpustenie daruješ.

9. NAŠIEL SOM CESTU ...

Našiel som cestu do radosti, našiel som cestu do raja, po tejto ceste do večnosti ideme spolu ty a ja.

Aleluja, aleluja, alelu, alelu, alelu, alelu, aleluja

Pán Ježiš Kristus, priateľ verný je cesta, pravda, život sám. S Ním hriechov všetci očistení kráčame spolu k výšinám

Aleluja, aleluja, alelu, alelu, alelu, alelu, aleluja.

10. PRICHÁDZAME K TEBE ...

Ref.: Prichádzame k Tebe Pane so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať.

1.Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme, Ti ďakujeme. A tiež za prácu, za radosti života, Ti ďakujeme.

2.Za všetky Tvoje slová, Ti ďakujeme, lebo si nám dal život, Ti ďakujeme. A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, Ti ďakujeme.

11. ANI BRAT MOJ ...

1. Ani brat môj, ani sestra, ale Pane ja, musím viacej modliť sa.

Ref.: Áno ja, áno ja, áno Pane ja, musím viacej modliť sa.

2. ... musím viacej odpúšťať.

3. ... musím viacej milovať.

12. WAMDAREY, WAMDAO, ....

REF.: /: Wamdarey, wamdao, o o o o o, wamdarey, wamdao:/

Ty si ako voda živá, Pane náš, Pane náš. Ako prvá ranná rosa, srdcia nám otváraš.

13. KTO STVORIL ...

Kto stvoril --- žmurkajúce hviezdy --- náš Otec Boh.

--- vlniace sa more ------ lietajúce vtáčky ----- teba, jeho i mňa ---

14. KEĎ SA RAZ PÁN ...

1. Keď sa raz Pán navráti k nám, keď sa raz Pán navráti k nám, aby sme tiež tam boli, keď sa raz Pán navráti k nám.

2. Keď knihu tú otvorí Boh, keď knihu tú otvorí Boh, aby sme tiež tam boli, keď kruhu tú otvorí Boh.

3. Keď hostinu pripraví Pán, keď hostinu pripraví Pán, aby sme tiež tam boli, keď hostinu pripraví Pán.

4. Keď po mene nazve nás Pán, keď po mene nazve nás Pán, aby sme tiež tam boli, keď po mene nazve nás Pán.

5. Keď zaznie spev Aleluja, keď zaznie spev Aleluja, aby sme tiež tam boli, keď zaznie spev Aleluja.

15. MÔJ BOH, VĎAKA TEBE DÝCHAM

Môj Boh, vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol. Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš, učíš ma láskou žiť.

R.: Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, než najvyšší štít, hlbšia je než dno oceánov, ona zmenila môj svet.

16. RADOSŤOU VEĽKOU ...

Ref : Radosťou veľkou srdce mi jasá, radosť mám v duši, vždy ju nosím. Boh mi ju dáva, Cirkev prináša, sám ju prežívam, preto prosím.

1. Daj Pane vieru celému svetu, daj svoju milosť tomuto veku, nech každý spozná, že len Ty si radosť.

2. Dokážme všetci, že sme si bratia, že hnev nenávisť, už viac neplatia, že v nás horí a vládne veľká láska.

3. Pochopte ľudia, že svet je krásny. Boh ho vytvoril a nám daroval, žiť na ňom, zveľadiť ho, prikazoval .

17. SOM RÁD, ŽE SOM ...

1. Som rád, že som a nie som sám na svete. Som rád, keď vidím hviezdne nebo v lete, som rád a cítim radosť.

Som rád, keď badám krásne ruže kvitnúť. Som rád, keď cítim život v sebe plynúť, som rád a je mi nádherne.

Ref.: Aj keď klesnem, počúvam slová, "mládenec vravím ti vstaň, moja Láska je ti daná, svojim životom ju chráň!"

2. Som rád, keď vidím usmiate všetky tváre, som rád, keď šliapem na horské končiare, som rád a cítim radosť.

Chcem ísť k Bohu v svetle Kristovho tieňa. Chcem mať oči, ktoré stále svietia, chcem vojsť do svojho cieľa.

18. LEN S NAMI POĎ ...

1. Keď tvoj život neraz smutný, beznádejný je a keď bolesť zastiera ti krídla nádeje. Spomienky len zostali ti na prežitú púť, teraz bolesť zviera srdce, musí zahynúť .

Ref: Len s nami poď, náš Ježiš víťazí. Len s nami poď, diabla na kríži porazil. Len radosť môžeš mať, že všetko chce Ti dať, to po čom túžiš, môžeš si hneď vziať.

2. Tiež som hynul, v hriechu tonul, blúdil nocou, tmou. Pýtal som sa na pravý smer ľudí, priateľov. Keď raz zaznel refrén, ktorý osvietil mi púť, bol to refrén , ktorý v púšti nedal zahynúť.

3. Aleluja, spievam teraz plný nádeje. Viem, kde pokoj, kde zdroj šťastia, viem, kde radosť je. Keď ťa volá, poď len k Nemu, poď a neváhaj. Urobí tvoj život šťastným, dá ti srdca raj.

19. PANE SOM TAK RÁD ...

1.Pane som tak rád, že som už tvoj. Pevne drž ma, chráň, keď hrozí boj.

Ref: /: Pane mám ťa rád, lebo Ty mňa tiež svojou večnou láskou miluješ. :/

2. Pane keď som sám, vždy pri mne stoj. Cestou života mi svetlo stroj.

3. Svoje srdce dnes Ti venujem, dávam na oltár, čo dlhujem.

20. PANE MÁLO MÁM ...

Pane málo mám Ťa rád, sklamal som ťa toľko krát, preto chcem Ti dať niečo na oltár.

Tak prijmi aj to málo, čo mi máme, no s vďakou Ti všetko dáme, aj svoj život.

21. BOH JE TAK BLÍZKO NÁS ...

/: Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás, Boh ja v nás.:/

/: Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si nás z hriechu vykúpiť šiel, Emanuel.:/

22. PRÍJMI TIETO NAŠE DARY ...

Príjmi tieto naše dary Pane, ukry sa vo víne a v chlebe. Nech sa naša túžba skutkom stane, tieto dary nesieme z lásky ku Tebe.

Táto obeť je obeťou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť. Podľa Tvojich príkladov vždy chcú žiť, nikto Pane nemôže Teba nahradiť.

23. DRŽ MA BLIŽŠIE SÁM...

R.: Drž ma bližšie sám, deň čo deň. Naša láska nech večnosť zrie. Daj nech pravdy sa nepustím, z očí nikdy Ťa nestratím

1. V mojich pádoch aj úspechoch, v mojich šťastných aj smutných dňoch., moje srdce Ti patrí len, Ty si nádej, žijem v nej.

2. Ty si ten, ktorý dýcha v nás. Ty si ten, ktorý stráži ma. Srdce preteká pokojom, keď Tvoj hlas smiem počuť v ňom.

3. Nikto neľúbi ako Ty. Nik sa nestará ako Ty. Zdá sa nebo si otvoril. Otče, vieš, jak mám Ťa rád.

24. KTO JE PRE MŇA JEŽIŠ ...

1.Kto je pre mňa Ježiš, spýtaš sa snáď, keď ma večer v meste vidíš zas z kostola vychádzať, ani nevieš, že sa pýtaš práve ako Pán, tú otázku On sám kládol všetkým, všetkým nám.

Ref.: On je Pán, cesta, pravda, život sám. Z nebies kráľovstvo s úctou znížil k nám. Len v ňom mám pokoj, radosť, žijem rád. On vždy hlásal, že v bratoch mám Ho nájsť.

2. Ak Ho chceš viac spoznať, v chápaní rásť, len od bratov musíš začať, v nich Ho znova nachádzať. Len ak plníš lásky príkaz, prísľub Jeho máš, že je so mnou, vo mne dýcha, keď Ho prijímam.

25. BOH MÁ MA RÁD ...

Boh mám ma rád takého aký som, raduje sa každým mojím gestom. Aleluja, Božia radosť ma rozpína. ALELUJA. Fli. flaj, džulala, gitara, tokare, pam, pam, pam.

26. BOH ŤA MILUJE ...

Boh ťa miluje, aj ja ťa milujem, a tak by to malo byt'.

Mal by si byť šťastný, aj ja by som mal byť šťastný, a tak by to malo byť. PRETOŽE

Mohol by si byť smutný, aj ja by som mohol byť smutný, ale tak by to nemalo byť.....

Máme sa mať radi ako bratia a sestry, a tak by to malo byť.....

27. TY ÁNO TY ...

Ty áno ty, môžeš stať sa svätým, ty áno ty, miluj život celý.

1. Pozri koľko biedy skrýva dnešný svet, zdalo by sa, že hriech víťazí. Kde je mládež ochotná sa rozdávať, hlásať pravdu, čo svet obnoví.

2. Pozri ako mestá rastú bez lásky. Žijú ako ponorené v tmách. Spasiteľ prináša svetlo nádeje, otvorme Mu dvere dokorán.

28. SI MOJ PÁN ...

1.Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád. Ty si stvoril strom aj kvet, slniečko aj celý svet, všade ťa smiem stretávať, mám Ťa rád.

2.Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád. Ty si nebu hviezdy dal, každý hriech si zo mňa vzal, odpustil si toľko krát, mám ťa rád.

3.Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s Tebou rád. Ty si vtáčkom piesne dal, aby som sa radoval, si môj verný kamarát, mám ťa rád

29. KROKODÍL

1. Keby som bol motýľom, krídelkami mával by som. Keby som bol vtáčaťom, od rána by spieval som.

Keby som bol veľrybou, robil by som gejzír nad sebou, ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán.

Ref.: Lebo srdce mi dal pre úsmev i žiaľ, mám Ježiša, On si ma zamiloval, ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán.

2. Keby som tak slonom bol, čo chobot má, ja trúbil by som. Keby som bol kengurou, ja skákal by som prériou.

Keď patril by som k chobotniciam, ja tlieskal by som, že tak veľa rúk mám, ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán.

3. Keby som bol žirafou, tiež nebolo by nevýhodou. Keby som tak pštrosom bol, ja všetkých by som predbehol.

Keď bol by zo mňa krokodíl, ja so širokým by som úsmevom žil, ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán.

30. MÔJ PÁN MOJOU SILOU JE...

1. Môj Pán mojou silou je a radostnou piesňou a Pán stal sa už mojím spasením, On je môj Boh.

R.: /:Len Jemu odovzdávam život svoj:/ 3x

2. Môj Pán vládnuť bude vždy, až na veky vekov. Amen .

31. CESTOU S NAMI

1. Cestou s nami, kráčaj Pane. My nechceme na mieste stáť. Keď zblúdime, podaj ruku, keď klesneme pomôž vstať.

Ref.: A do svetla, svojho voveď , voveď nás.

2. Dňom bez Teba, chýba nádej. Zavládla v nás pustá tma. V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a žiaľ.

3. Vezmi smútok, vráť nám radosť. Zoslabnutým dodaj síl. Chceme iným dnes pomáhať. Ťarchu kríža chceme si niesť.

32. HUDBA DOHRÁVA...

1. Hudba dohráva, všetko stíši sa a ja prichádzam, priniesť niečo snáď, čo pravú cenu má, čo by si mal rád.

R.: Viac ako pieseň Ti dám, lebo to čo žiadaš, nie je len pieseň sama, ak niečo iné sa zdá, Ty vieš, čo je pravda, Ty vidíč, čo v srdci mám. Túžim sa vrátiť do srdca chvály, kde si jedine Ty, jedine Ty, Ježiš. Odpusť mi Pane, že neverný som, si to jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.

2. Nekonečný Kráľ, nik nevysloví, čo Ti patriť má, aj keď slabý som, všetko to čo mám, každý dych je Tvoj.

33. MY V OBJATÍ BRATSKEJ LÁSKY ...

1. My v objatí bratskej lásky spojme sa, poďme vo svetle. Keď Spasiteľ príde, duša zaplesá, poďme vo svetle.

Ref.: Poďme vo svetle, poďme vo svetle, vpred len nadšene v bratskej láske stále vpred.

2. Náš Pán a Boh vždy koná to čo hovorí, poďme vo svetle. Vie uzdraviť, hroby temné otvoriť, poďme vo svetle.

3. Je slávny Boh, my sme Jeho pastvy ľud, poďme vo svetle. Nás k víťazstvu Otec, Syn a Svätý Duch vedie vo svetle.

34. PÁN ZASTAVIL SA NA BREHU ...

1. Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za ním a loviť srdcia slov Božích pravdou.

Ref.: Môj Pane aj na mňa si sa pozrel. Tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s Tebou nový chcem začať lov .

2. Pane úbohým som človekom, mojím venom sú ruky ochotné, pracovať s Tebou i čisté srdce.

3. Ty chceš mať i moje dlane, môjho srdca mladistvý zápal, samotu duše i kvapky potu.

4. Pane ideme spolu s Tebou loviť srdca na moriach ľudských, do siete žitia, pravdy i lásky.

35. PIESEŇ CHVÁL

1. Najvyšší môj Pane, dnes Teba chcem chváliť, s Duchom svätým sláviť, na veky velebiť.

Ref.: Aleluja, aleluja, aleluja, na veky, aleluja

2. Za slnko a mesiac, svetlom, hviezdami, v Duchu svätom Pane buď vždy chválený.

3. Za vodu aj oheň, pokoj, žiaru v nich, v Duchu svätom Pane, buď vždy chválený.

4. Chválim ťa i zemou, vetrom, oblakmi, úsmevom i plačom buď vždy chválený.

5. Bratmi a sestrami, pri mne stále sú, chcem ťa Pane chváliť, za všetku krásu.

36. VRAVÍŠ ŽE

1. Vravíš že lásku ťažko nájsť, všade len bolesť vládu má. Vravíš o smútku na perách, o očiach, v ktorých je strach. Je jedna cesta, kto lásku hľadá, kto po nej túži, ňou sa má dať. Je jedna cesta, kto lásku hľadá, kto po nej túži, musí mať rád.

Ref.: Miluj a nepýtaj sa nič. Miluj a všetko pochopíš. Miluj a bolesť odíde, v láske sa stratí.

2. Láskou Pán Boh nás miloval, lásku večnú nám daroval, život za nás obetoval, by nás láske naučil. Už som pochopil, čo je to láska, prečo mám trpieť a prečo žiť. Chcem všetkým slúžiť, všetkých milovať, láskou chcem život svoj naplniť.

37. VĎAKA

1. Vďaka za toto krásne ráno, vďaka za každý nový deň, vďaka za to, čo už je za mnou ako ťažký sen.

2. Vďaka za všetkých verných druhov, vďaka ó Pane za Tvoj ľud, vďaka, že radi, odpúšťame urážky a blud.

3. Vďaka za každý úspech v škole, vďaka Ti Pane za vieru, vďaka za všetkých kamarátov, vďaka za lásku.

4. Vďaka za moje pracovisko, vďaka za každý dobrý zdar, vďaka za hudby krásu čistú aj za piesne dar.

5. Vďaka za to čo zarmútilo, vďaka za to čo poteší, vďaka, že vedieš božskou silou, Priateľ najlepší.

6. Vďaka, že môžem Teba chváliť, vďaka, že Ducha dáš mi tiež, vďaka, že na blízku i v diali ľudí miluješ.

7. Vďaka, že Ty nám dávaš spásu, vďaka toho sa pridržím, vďaka, že verím Tvojmu hlasu, že Ti náležím.

38. MOJE MALÉ SVETIELKO ...

Moje malé svetielko chcem, aby svietilo ..

Ježiš mi ho zapálil, chcem, aby svietilo ..

Pod nádobu skryť ho nie, chcem, aby svietilo ..

Nikto mi ho nesmie .. fu , chcem, aby svietilo ..

Moje malé svetielko chcem, aby svietilo. ...

39. TAM ...

Tam, tam pred Tvoju Svätú tvár, kde mi vravíš mám ťa rád, tam sa večer ponáhľam.

Tam, keď tam stojím v tichu sám a Tvoj pokrm prijímam, tam sa často modlievam.

Odpusť, že zrádzam Tvoje slová, odpusť, že nepodávam pohár, odpusť, že som dnes brata urazil. Odpusť, že zabúdam na Teba, odpusť, že nedúfal som v Teba, odpusť mi Pane lásku nevernú.

Tam ....

Vďaka, že odpúšťaš mi znova, vďaka, že poznám Tvoje slová, vďaka, že môžem znova začínať. Vďaka za bratov a za sestry, vďaka, že poznám koniec cesty, vďaka, že som sa vôbec narodil.

Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš, mám ťa rád, tam sa večer ponáhľam.

Tam som tak šťastný a nie sám. Veď k nám všetkým prichádzaš, v láske všetkých objímaš.

40. KU KONCU ...

Ku koncu chýli sa deň, pred Bohom stojím sám, tak sám s Nim sa tíško rozprávam. O tom, že slnko zapadá, o tom, že deň sa rozpadá na tisíc mien. Stretol som mnoho ľudí dnes, skrížil som mnoho ľudských ciest, tak sám o tom Bohu rozprávam. Dal som dnes niekoľkým žiaľ, iným zas úsmev som vzal, v dnešný deň.

Odpoveď počúvam, do ticha znie pár viet. Hovorí ku mne Pán prísnu a karhavú reč, že či som prišiel na svet bojovať, alebo sa chcem iba hrať, či sa chcem druhým ľuďom darovať alebo lásku iba brať a nedávať.

Ku koncu chýli sa deň, pred Bohom stojím sám, tak sám s Ním sa tíško rozprávam. Sľubujem, že celý deň prežijem zajtra preň a pre ľudí.

41. RÁNO, CELÝ DEŇ ANJEL MÔJ...

Ref.: Ráno, celý deň anjel môj nado mnou bdie, môj Pane.

1. Keď sa ráno zobúdzam, anjel môj nado mnou bdie, môj Pane.

2. Keď utekám do školy, ...

3. Aj keď píšem písomku, ...

4. Aj keď brata pokúšam, ...

5. Keď pomáham rodičom, ...

6. Keď sa modlím v kostole, ...

7. A keď večer zaspávam, ...

42. ROZSIEVAČ ...

1. Prikázal Boh dávno pustej púšti, aby dala plod, 0n nás rozsial ako zrno z dlaní, z juhu na východ. Ako rozsievač nás rozsial všade na guľatú zem, vie o tom, čo bolo, je a bude, čaká žatvy deň.

Ref.: Chcem Pane rásť, chcem vydať klasy, Slovo Tvoje je slovom spásy. Chcem Pane rásť a dobre viem, že slovo Tvoje je slnko moje.

2. Jedno zrno padlo na kraj cesty, nevzklíčilo však, nevydalo žiadne ratolesti, vyzobal ho vták. Iné padlo na skalu, kde tŕnie rásť mu zhatalo. Svetla kde niet klíčok ľahko stŕnie, hynút' začalo.

3. Iba v Božej pôde zrno zreje, svetlo má i vzduch. Úroda raz z neho veliká je, že až jasá duch. Hoci s plačom neraz sejem semä, nádej v Bohu mám, že raz stokrát viacej z dobrej zeme zrniek pozbieram.

43. PRÍĎ UŽ PRÍĎ DUCHU STVORITEĽU ...

1. Príď už, príď Duchu Stvoriteľu, Duchu zmierenia. Príď už a premeň ľudstvo celé v nové stvorenia

Ref.: Duchu Svätý svojou mocou v láske obnov nás. Nenechaj nás kráčať nocou, osvieť rozum náš.

2. Prebuď nás svojim dychom svätým, zažeň temnotu. Navráť zblúdilých, uzdrav hluchých, žehnaj životu.

44. DUCHU SVÄTÝ, VOLÁM: PRÍĎ...

/:Duchu Svätý, volám :Príď! Oheň mojej duši daj, oheň môjmu telu daj, rozpáľ ma! :/

Všemohúci Boh tu s nami je, nekonečne milostivý je, ukazuje svoju milostivú tvár voči tým, ktorí milovať Ho chcú.

45. BOL SI TAM

Bol si tam --Z. keď bol umučený Pán. --Nezabudni v každej chvíli, že Ho všetci opustili, bol si tam, keď ...

1. keď bol odsúdený Pán

2. keď svoj kríž na plecia bral

3. keď prvý krát padol Pán.

4. keď sa s matkou stretol Pán.

5. keď mu Šimon pomáhal

6. keď mu krv zaliala tvár

7. keď druhý krát padol Pán

8. keď sa stretol s plačom mám

9. keď tretí krát padol Pán.

10. keď bez šiat tam zostal Pán.

11. keď ho vojak pribíjal.

12. keď na kríži zomrel Pán.

13. keď bol v rukách mamy Pán.

14. keď bol pochovaný Pán

K. keď bol umučený Pán .

46. KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY

Kríž je znakom spásy, kríž, ten drevený. Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.

1. Sám si Pane znášal ťarchu našich vín, sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.

2. Pozri Pane, hľaď tu na mňa úbohého, pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.

3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín, Krista vždy nasledovať, chcem byt' stále s Ním.

47. KEĎ ANJEL MÁRIU OSLOVIL ...

1. Keď anjel Máriu oslovil, tak skromne sklopila zrak a Bohu, čo si ju vyvolil hneď dala svoje FIAT.

Ref.:To Mária slovo neruší, len ju pros, keď slabosť máš. Dá pomoc a ani netušíš, akú v nej matku máš. Ver Márii, ona tú silu má, je matkou vždy láskavou. Ona vie, čo ti vyprosiť má, len buď pod jej ochranou.

2. Tej noci jasnej betlemskej si svetu dieťa dala a z moci čisto nebeskej si slovo dodržala.

3. A potom, keď stála pod krížom, to bolesť v srdci mala, tam prišla, chce byť vždy so synom, veď pre nás slovo dala.

4. Za pomoc do neba je vzatá, Mária služobnica. Ona je Bohom prijatá, Mária pomocnica.

48. ČAKAJÚ ŤA NÁSTRAHY ...

1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta, Mária ťa volá, poď moje dieťa.

Ref.:Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť, ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou, Mária je matkou najdrahšou.

2. Ona nám vždy vyprosí hojnej milosti, na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.

3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem, svoje srdce mladé tebe darujem.

49. KEĎ KĽAČÍM ...

Keď kľačím pred Tebou, v srdci svojom radosť mám. O Mária, pani naša, svieť na cestu nám.

Ref.: Ave Maria, gratia plena. Dominum tecum, benedíctatum

Pani naša dobrá, ty vieš ako trápi žiaľ, horké slzy, ľudský nevďak, svieť na cestu nám.

50. VŽDY JE S NAMI TÁ...

1. Vždy je s nami tá , čo viem, že ľúbi moje srdce, ruky, moju tvár. Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni každý úsmev, čo mi život dal.

Ref.: Ty nás vítaš v chráme plnom lásky, na tom tvojom tichom nádvorí. Čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa daj nám silu, Mária, ty naša kráľovná.

2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí. Silu viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory.

51. POZNÁM JEDNO DIEVČA

Poznám jedno dievča krásne, s očami jak hviezdy jasné, Mária, kvet zázračný. Snehobielym rúchom čistým prináša našim dňom hmlistým vôňu kvetov v deň jesenný.

-- Mária panna čarovná, Mária, nebies kráľovná, Mária, žena jediná, o ktorej spievam, keď som chvíľu sám.

O tebe tak často spievam, keď som sám a keď sa dívam do ulíc, do prázdnych ulíc. Moja pieseň k tebe kráča vo vozíku zametača, ktorý tlačím do prázdnych ulíc.

52. MÔJ SI TY

1. Môj si ty, dieťa mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať. Môj si ty, dám ti dôveru, ja ťa uzdravím z tvojich rán.

R.: Chcem, aby si vedel, že milujem ťa stále, každý úder môjho srdca o tom hovorí.

2. Môj si ty, dieťa mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať. Môj si ty, idem pred tebou, Ja som verný Boh, mám ťa rád.

3. Môj si ty, dieťa mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať. Môj si ty, Ja ťa posilním, dám ti pokrm Svoj, mám ťa rád.

53. FRANTIŠEK ...

1. Jedny šaty, nohy bosé, umýva sa v rannej rose, chvály vzdáva, Bohu dáva srdce z lásky úprimnej. Úsmev stály z tváre žiari, raduje sa Božej slávy, slnku spieva, keď sa stmieva s hviezdami sa rozpráva.

R.: František, František, vypros aj nám lásky dar, nech aj my ľúbime tak, ako nás ľúbi Pán.

2. K Otcu svojmu ruky spína. Volá k nemu keď usína, aj keď vstane volá Pane, vďaka Ti, že svitol deň. Vďaka, že sme Tvoje deti, že ma voláš, ďakujem Ti, kvitnú kvety, slnko svieti, za všetko buď chválený.

54. TÚŽIM PRINIESŤ NA OLTÁR ...

1. Túžim priniesť na oltár, život čo v sebe mám, Tvojou láskou zlomený , chcem Ťa chváliť, môj Pán. Chcem Ti vydať práve dnes každú časť života, viem, že prijmeš každý dar zlomeného srdca.

Ref.: Povedz, čo Ti smiem dať, čo priniesť Ti smiem, si môj láskavý Pán, ja len miznúci tieň. Ježiš viac nemám slov, pieseň doznieva tiež, aj keď nehodný som, chcem Ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť čo mám. Svoju hĺbku srdca Ti dám, môj láskavý Pán.

2. Kvôli Tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám, život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj, otvoril si bránu nebies, dnes som iba Tvoj.

55. JEŽIŠ ŽIJE

R. :Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije.

1. Všetci z mŕtvych vstaneme, všetci z mŕtvych vstaneme, všetci z mŕtvych vstaneme jak On, ALELUJA bratia. Vtedy až sa skončí čas, Ježiš Kristus príde zas a my všetci z mŕtvych vstaneme, jak On.

2. A On s nami zostane a On s nami zostane a On s nami zostane náš Pán, ALELUJA bratia. Nech sa každý pridá k nám, nikto nemusí byt' sám, Ježiš s nami zostane, jak sľúbil nám.

3. On je veľký pomocník, On je veľký pomocník, On je veľký pomocník aj tvoj, ALELUJA bratia. Otázniky, ktoré máš, všetko s čím sa potýkaš, Ježiš chce byť aj tvoj pomocník.

56. POĎ, TERAZ JE ČAS VZDAŤ CHVÁLU...

Poď, teraz je čas vzdať chválu. Poď, srdce svoje mu s láskou daj. Poď takým, aký si chváľ Ho. Poď, predstúp pred Kráľa, príjme ťa. Poď!

Každý jazyk v ten deň vyzná: Ty si Pán. Každý Ti raz úctu vzdá. Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú, Ty poklad vzácny dáš.

57. TY SI MÔJ PÁN...

/:Ty si môj Pán, (Ty si môj Pán), ja Ťa chválim, (ja ťa chválim), už mi chýbaš (už mi chýbaš), príď k nám (príď k nám) .:/

/: Sme hladní, Pane príď, ukáž nám svoju tvár, Ty vieš, čo nám chýba, pomôž deťom svojim vstať.:/

58. VZDAJME VĎAKU NÁŠMU BOHU...

R.: /: Vzdajme vďaku nášmu Bohu, vzdajme vďaku Pánovi.:/ (4x)

1. On stvoril nebesia, i zem je plná Jeho slávy. On sám je mocný a láskavý.

2. On jediný mi rozumie, sám utiera slzy, vraví, že ma miluje. On je tým Bohom pravým.

59. VERÍM, VERÍM ...

1. Verím, verím v jedného Boha, Otca, čo stvoril nebo i zem. Nekonečného, plného lásky, Jemu sa klaňať, slúžiť chcem.

2. Verím, verím i v Jeho Syna, Ježiša, ktorý umrel i vstal. Za hriechy sveta z nesmiernej lásky, seba samého v pokrm dal.

3. Verím, verím v Svätého Ducha, ktorý nám denne dary dáva. V Cirkev zmytie vín v svätých i v nebo a v život večný AMEN.

60. BOŽIA LÁSKA ....

1. Božia láska je tak krásna a toľký pred ňou unikajú. Božia láska je tak krásna, že nič nie je nad jej moc.

R.: Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej, bol by celkom inakší svet, všetky naše bôle by sa dali ľahšie niesť.

2. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, že nám svojho Syna poslal a v Ňom nám spásu dal.

3. Božia láska je tak krásna, už poznám cenu Golgoty, že pán Ježiš zomrel za mňa a tak nad smrťou zvíťazil.

4. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval, Matku svoju, že nám poslal, keď Ho najväčší bôľ spaľoval.

61. POZRI AKO MENÍ MA JEŽIŠ ...

/:Pozri ako mení ma Ježiš.:/ On dvíha ma slobodu dáva mi. Pozri ako mení ma Ježiš.

/:Kráčať chcem na stretnutie s Ním.:/ od skúšky, ku skúške, až ku víťazstvu. Kráčať chcem na stretnutie s Ním.

62. POSLAL BOH ANJELA ....

1. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel, navštíviť s posolstvom zem zvanú Izrael. Tam čaká Mária, v mestečku Nazaret, Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.

2. Cestu mu pripravil hlas Božích prorokov, ti nás zvú k pokániu, vzdávať sa nárokov. Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká, prichádza s nami žiť ako syn človeka.

3. Preto dnes s Máriou duša Ťa velebí. Ty si Boh spasenie, svetlo si na nebi. S kráľovstvom pokoja prichádzaš znova k nám, srdce Ti, Pane môj pripravím ako chrám.

4. Pomôž mi, Pane môj, dieťaťom dobrým byť, radosť len rozdávať, v milosti Tvojej žiť. Prídi už, Pane náš, vrúcne Ťa voláme, príchod Tvoj medzi nás radostne čakáme.

63. CHVÁLIM ŤA, JEŽIŠ...

/: Chválim Ťa, Ježiš:/ (4x)

/: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás.:/

Pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú meno Pána, pre tých, ktorí uveria, pre tých, ktorí chvália Tvoje meno Pane.

64. TIE NAJKRAJŠIE CHVÍLE

1. Tie najkrajšie chvíle prežívam na kolenách. (2x)

R.: V modlitbách skús vytrvať a Duch Svätý začne viať. Tie najkrajšie chvíle prežívam na kolenách.

2. Silu opustiť svoj hriech som dostal na kolenách ...

3. Máriu za matku dal mi Ježiš na kolenách ...

4. Silu začať znovu žiť som dostal na kolenách ...

65. K TEBE IDEM PANE MÔJ

1. K Tebe idem Pane môj, tak ako ma voláš, chválim Ťa. (2x) K Tebe idem Pane môj, tak ako ma voláš, oslavujem Ťa, chválim Ťa, oslavujem Ťa.

2. Staré hriechy odhoďme, Ježiš prišiel k nám, tak chváľme Ho. (2x ) Staré hriechy odhoďme, Ježiš prišiel k nám, tak oslavujme Ho, chváľme Ho, oslavujme Ho.

3. K Pánovi sa priblížme, srdcia otvorme a chváľme Ho. (2x ) K Pánovi sa priblížme, srdcia otvorme a oslavujme Ho, chváľme Ho, oslavujme Ho.

66. SLNKO KRISTOVEJ LÁSKY

Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás. Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás.

Nech netlejeme len, nech nezhasína deň ten, v ktorom sa Jeho milosť oslavovať má.

67. CHVÁĽ PÁNA CHVÁĽ

Chváľ Pána chváľ, on je Boh náš Boh všemohúci.

Chváľ Pána chváľ, on nás má všetkých rád.

68. HOSANA ...

1. /:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.:/

R.: Vyvyšujeme Ťa, ó aleluja, Ježiš vzývame Ťa, chválu, slávu Ti vzdávame, hosana Bohu na nebi.

2. /:Sláva, sláva, sláva Kráľovi kráľov.:/

69. SLNKO NÁŠ BRAT

1. Slnko náš brat prinášaš krásny deň, lenže tak málo počúvam Tvoj hlas. Ten hlas má moc prebúdzať dobro v nás.

2. Vietor snáď tiež povedať mi chce ako si s láskou tvoril tento svet, svet pre ľudí a voľný vtáčí let.

R.: Som Božie dieťa a cítim, že chcem, počuť Tvoj hlas, čo posielaš na zem.

3. Hovoríš k nám cez svetlo mesiaca a lúče slnka, modrú oblohu. Len keď mám rád tak všetko pochopím.

70. VŠETKO ČO MÁM

R.: Všetko čo mám dal mi Pán, môj Pán, môj Pán. Všetko čo mám dal mi Pán, nič mi nechýba.

1. Láskavý aj dobrý k svojim deťom, Ty si Pane. Veľmi chcem a preto musím Tvoju lásku dávať ďalej.

2. Každé ráno, každý deň, tiež je darom, čo mi dal Pán. Za všetko Mu ďakujem, vďačne spievam: aleluja!

71. Z TVOJICH ŠTEDRÝCH DAROV PANE

1. Z tvojich štedrých darov, Pane, ktorými Zem požehnávaš, nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár. Zhromaždení v Tvojom chráme, kde nás všetkých povolávaš, chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal.

R.: Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ. Vo víne a v smútku chleba Ťa prijímam, tak verím, že život večný mám.

2. Z tvojich štedrých darov, Pane, ktorými Zem požehnávaš, nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár. V srdci veľkú radosť máme, že sa nám za pokrm dávaš, svojim deťom, ktoré túžia prísť pred Tvoju tvár.

72. ON JE KRÁĽOV KRÁĽ ....

R.: On je kráľov Kráľ, On je pánov Pán, čo má zmysel s Ním sa končí, s Ním sa začína.

1. Ten kto je hriešny, smie Mu veriť. On je veľký Kráľ. A rozhodnúť či s Ním chce prežiť, On je veľký Kráľ.

2. On musel za nás svoj život dať, On je veľký Kráľ. A nášho Boha dal nám spoznať, On je veľký Kráľ.

3. Ja slávim Boha, Syna Jeho, On je veľký Kráľ. Krista Pána vzkrieseného, On je veľký Kráľ

73. TY SI PANE STÁLE PRI MNE...

Ty si Pane stále pri mne, ja Ťa však necítim. Ty sa mi ukazuješ, ja ťa však nevidím.

Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe, moje oči od mamony sú zaslepené.

Daj mi dole závoj z očí, by som Ťa uvidel a za Tebou , ó, môj Pane, vždy rád som šiel.

74. MÁŠ V DUŠI PIESEŇ

1: Máš v duši pieseň anjelských zvonov, máš v duši bolesť tých najkrajších tónov. Máš v sebe silu, ľudia po nej túžia, máš v sebe nádej, pre tých, čo sa súžia.

R.: Mária s Tebou Mária. kráľovstvo lásky sa otvára.

2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti, máš v sebe naplnenie spasiteľných zvesti. Máš v sebe lásku, pre tých, čo Ťa hľadajú, máš v sebe lásku, pre tých, čo Ťa volajú.

3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa, žehnaj každej piesni, v strunách mojich zostaň. Kytice veršov z najkrajšieho kvetu patria Tebe Mária, Božiemu svetlu.

75. SVÄTÁ MÁRIA KRÁĽOVNÁ

Svätá Mária Kráľovná, každého nového dňa.

Sprevádzaj jasnou cestou, sprevádzaj jasnou cestou, až do nebeských brán.

76. ALELUJA ŠABA LABA

1. Aleluja šaba laba labamba, aleluja šaba laba labamba, aleluja šabalaba labamba, amen, amen.

2. Ježiš Kristus zomrel a z mŕtvych vstal

3. Svätého Ducha nám on dal

4. Všetci sme tu jedna rodina .

77. TAKÝ VEĽKÝ, TAKÝ MALÝ ...

Ref.: Taký veľký, taký malý, môže svätým byť. Taký tučný, taký chudý môže svätým byť. Taký ako ja, ako ty môže svätým byť. Taký ako ja, ako ty môže svätým byť.

1. Svätý ľúbi Boha, všetko mu odovzdá. Ľúbi blížneho jak seba samého

2. Kto sa obráti, ten sa netrápi, preto každý svätý chodí usmiaty.

3. Nič nepotrebuje, vždy sa raduje. Boh mu radosť dáva a on ju rozdáva.

78. NEBOJÍM SA...

Ref.: /: Nebojím sa aj keď je tma, Otec za ruku vždy vedie ma.:/

1. Vďaka Ti Otec za všetko, čo robíš, že hráš sa so mnou, na rukách ma nosíš. Vďaka Ti Otec a viem to už isto, keď potrebujeme, vždy si mi blízko!

2. Keď niečo neviem a veľmi sa trápim, Ty ma potešíš a ja sa vzchopím. Keď zažartuješ, hlasno sa smejem, veľmi Ťa ľúbim a potrebujem.

79. BOŽÍ DOM

1. Postavme dnes všetci Boží dom, aby pán Ježiš prebýval v ňom. Otvorme spolu svoje srdcia a Pán nám otvorí nebesia.

Ref.: /:Vytváraj a stavaj Boží dom:/ v nás , v každom z nás. Pán Ježiš darúva vieru v ňom, Pán Ježiš darúva nádej v ňom, Pán Ježiš darúva lásku v ňom, nám všetkým nám, všetkým nám.

2. Duch svätý napĺňa milosťou, každého, kto príde s radosťou. Kostol premieňa sa v Boží dom, ak sú otvorené srdcia v ňom.

80. TY SI RADOSŤOU MÔJHO SRDCA ...

/: Ty si radosťou môjho srdca, ó, ó, ó, Pane môj.:/

/: Len ty si mojim Pánom (3x) chcem Pane za Tebou ísť.:/

Ty si pokojom môjho srdca ....., ....múdrosťou......., svetlom.....

81. OVEČKA

1. Blúdila ovečka, blúdila lesom, pastier ju zavolal láskavým hlasom: "Ovečka malá vráť sa späť, vráť, ja som tvoj pastier, budem ťa pásť."

2. Po pastvách voňavých, potôčkoch čistých, po lúkach zelených, po cestách istých, vedie ju Pán Ježiš, ten dobrý Pastier, ktorý svoj život dal, aby ju našiel.

82. KLOP, KLOP, KLOP...

Ref.:/: Klop, klop, klop, kto klope na dvere?:/

Je to Ježiš, Ježiš, Ježiš náš Pán, otvor svoje srdce a Ježiš príde k nám.

/: Klop, klop, klop, kto klope na dvere?:/

1.Chce v tvojom srdci prebývať, s tebou sa túži zhovárať, o tom, čo trápi ťa, čo bolí ťa, nemusíš hriech svoj schovávať.

2.On chce mať z tvojho srdca dom, v ktorom by býval iba On, a chce ti stvoriť srdce poslušné, očistiť všetko čo je v ňom.

83. V JEHO NÁRUČÍ

1. Ježiš nám povedal, že by rád pozor dal, na všetky cestičky, cestičky dozeral. Všetkých nás miluje, stále ochraňuje, túži aj po tebe, po tebe, neboj sa.

Ref.: On ťa dvíha, keď padáš. On počuje, keď voláš. On ťa stále sprevádza, každú chvíľku, každý deň, len Mu povedz: "Tvoj byť chcem."

2. Neboj sa maličký, Boh má rád detičky, On pozná moje sny, tvoje sny tajomné. Povedz Mu v modlitbách všetko, čo ukrývaš, veď On je Otecko, Otecko, dobrý náš.

84. S PETROM A ONDREJOM

1. S Petrom a Ondrejom, Jánom a Jakubom chceš mať aj z nás rybárov ľudí. Siete nám podávaš, do sveta posielaš, chceš aby bol rybolov bohatý, bohatý.

R.: Aleluja, aleluja, s tebou svet dobývať chcem.

2. Chceš v našich dušiach žiť a medzi nami byť a ľudskú nenávisť oplácať láskou. Na seba spoliehať nemôže nikto z nás, preto nám Ducha daj a Ním nás sprevádzaj, sprevádzaj.

3. Za slovo vďaka Ti, vďaka aj za dary, čo v Cirkvi rozdávaš nám zdarma, s láskou. Vďaka, že v bolestiach môžme ťa nachádzať, vstúpil si do každej a tam sa s nami stretávaš.

4. Vďaka. že každý deň v bratovi Ťa nájdem, že i ten najmenší k Tebe je bránou. Vďaka, že spoločne pôjdeme po ceste, vďaka Ti, najdrahší, vďaky Ti vzdávam, Pane môj.

85. DVANÁSŤ APOŠTOLOV

Dvanásť apoštolov: Peter, Ondrej, Filip, Bartolomej, Matej, Tomáš, Jakub, Ján, Tadeáš a Šimon, Alfejov syn Jakub, Matúš ten tiež vstáva, keď ho volá Pán.

Ježiš volá zas vážne všetkých nás. Vstaň, aj ty poď za mnou, tak znie Jeho hlas. Ježiš volá zas vážne všetkých nás, zbierať zlaté klásky, kým je žatvy čas.

86. OTVÁRAJTE BRÁNY

1. Otvárajte brány hradieb kamenných, otvárajte brány v srdciach zamknutých, otvárajte, aby mohol prísť. Zhoďte ťarchu všetkých svojich starosti, pripravujte Pánu cestu v radosti, pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ.

R.: To kvôli Kráľu, Kráľu, priprav každý cestu Pánovi. To kvôli Kráľu, Kráľu, naprav každý cestu, cestu krivú, cestu zlú.

2. Pozdvihnite svoje srdcia znavené, posilnite nohy sily zbavené, otvárajte, aby mohol prísť. Nie je doba k spánku, je čas nabrať sil, končí sa už noc a deň sa priblížil, pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ.

87. ZNIE NA LÚKACH SPEV...

R.: Znie na lúkach spev, tam spieva si kvet, ja v srdci radosť mám. Znie na lúkach spev, tam spieva si kvet, ja v srdci veľkú radosť mám.

1. Každou cestou v tomto svete Pán nás vedie k nebu blíž. Svojím Duchom privedie ťa k slnku, ktoré uvidíš.

2. Iste cítiš ako treba s každým blížnym v láske žiť, stretneš brata i ty jemu môžeš denne bratom byť.

3. Deti Božie celej zeme majú jeden veľký cieľ, k večným bránam putujeme, každý z nás by dôjsť tam chcel.

4. Otec večný miluje Ťa, dúfaj, čo by si sa bál, Pán ťa vedie, k viere zve ťa, mier Ti všade prichystal.

88. SLNKO VYŠLO JE TU DEŇ ...

1.Slnko vyšlo, je tu deň, že Boh má ma rád to viem. Chcem ho prežiť v milosti, nech je ako sen.

2. Vtáčik lieta v záhrade, nevie čo je blúdiť v tme. Miesto hriechu, neresti, žije v radosti.

3. Život krásny je v taký deň, keď Božiu vôľu plniť chcem, dá mi silu vytrvať, ak chcem žiť len preň.

4. Ná, ná. ná ... ... už chcem žiť len preň. Daj nech lásku šíriť viem, Pane každý deň.

89. TEBE SPIEVAM ŽALMY CHVÁL ...

Tebe spievam žalmy chvál môj Pán, spievam žalmy chvál môj Pán, lebo nádherné a sväté meno máš.

90. PANE BOŽE TEBE SPIEVAM ...

Pane Bože, Tebe spievam, tlieskam tučnými rúčkami.

Pane Bože, čuj jak volám, pozri aký milučký som.

Ďakujem Ti Bože dobrý, za tie moje krivé nohy,

za môj nos a pehy na ňom, za to že si mojim Tatom!

91. JA V SRDCI SVETLO MÁM ...

1. /:Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá:/ Je v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá, či je hmla, či je moc, či je tma.

2./:Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá:/ Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá, či je hmla, či je noc, či je tma.

3./:Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá:/ Dal mi ho Ježiš sám , nech stále vo mne plá, či je hmla, či je noc, či je tma.

92. IDE JEŽIŠ ...

1. Ide Ježiš, pozri kráča po jazere, On dvíha ma a pomáha mi stáť. Ide Ježiš, On je Pánom aj búrlivých vĺn, ide Ježiš, On mi dáva smer.

2. Ide Ježiš, pozri kráča po jazere, On dvíha ma a pomáha mi stáť. Ide Ježiš, On je Pánom aj búrlivých vĺn, ide Ježiš, On riadi ma.

3. Ide Ježiš, pozri kráča po jazere, On dvíha ma a pomáha mi stáť. Ide Ježiš, On je Pánom aj búrlivých vĺn, ide Ježiš, On ma poteší.

4. Ide Ježiš, pozri kráča po jazere, On dvíha ma a pomáha mi stáť. Ide Ježiš, On je Pánom aj búrlivých vĺn, ide Ježiš, On mi odpustí.

5. Ide Ježiš, pozri kráča po jazere, On dvíha ma a pomáha mi stáť. Ide Ježiš, On je Pánom aj búrlivých vĺn, ide Ježiš, On ma požehná.

6. Ide Ježiš, pozri kráča po jazere, On dvíha ma a pomáha mi stáť. Ide Ježiš, On je Pánom aj búrlivých vĺn, ide Ježiš, On ma miluje.

93. SI MOJOU SKRÝŠOU ...

Si mojou skrýšou v čase búrok, keď nemám síl. Si mojim hradom, kde sa cítim bezpečným.

V Tvojich dlaniach ukrytý, Tvojou láskou prikrytý, preto vždy spievam Tebe Ježiš zo všetkých síl.

94. DO SRDCA MI PRÍĎ ...

Do srdca mi príď. Do srdca mi príď, Duch Boží, do srdca mi príď.

Môj pokoj si Ty, i radosť mi dáš. Duch Boží, do srdca mi príď.

95. MOJA SILA A CHVÁLA ...

Moja sila a chvála je Pán , On sa mi stal záchrancom.

Silný je Pán, On sa mi stal záchrancom.

96. OTČE ŤA CHVÁLIM ...

1. Otče, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno, slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.

Ref.: /: Slávny si môj Boh:/(3x) Ty si môj Pán.

2. Ježiš ...

3. Duchu ...

97. KEBY SI MAL TAKÚTO MALÚ VIERU

/:Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si prenášal.:/

/:Povedal by si tomuto vrchu presuň sa, presuň sa. :/

/: A vrch by sa presunul:/

/: V mene Pána Ježiša. vrch by sa ti presunul.:/

/: Vanie, vanie, Duch Svätý vanie.:/

98. SPÁJA NÁS NÁDEJ A LÁSKA ...

/:Spája nás nádej a láska:/ (3x) neváhaj a daj sa k nám.

1. Vedľa teba láska beží, bez nej žiť, to radšej nežiť. Vedľa teba láska beží, všetko prehráš ak si sám.

2. Keď ti strom vyrastie hadí, keď ti vo výhľade vadí, keď ti strom vyrastie hadí, tak ho ohňom pravdy spáľ.

99. JEŽIŠ TY SI MÔJ JEŽIŠ ...

Ježiš, Ty si môj Ježiš. Ježiš, Ty si môj Ježiš.

/: Je mi dobre, keď si so mnou, je mi dobre, keď som s Tebou. Ježiš, Ty si môj Ježiš.:/

100. NÁŠ PÁN JE TU S NAMI ...

Náš Pán Je tu s nami, máme radosť v srdci, že nie sme sami.

Ty spievaj s nami, nebuď smutný a teš sa s nami. Spievaj a tlieskaj, veď Ježiš je náš Pán.!

101. CHCEM ŤA IBA CHVÁLIŤ ...

Chcem Ťa iba chváliť, dvíhať svoje ruky, vravieť: "Milujem ťa, Pane môj a Tvoje sväté meno chválim. "

Chcem Ťa iba chváliť, dvíhať svoje ruky, vravieť: "Milujem ťa, Pane môj a vyvyšujem Tvoje meno, vyvyšujem Tvoje meno, vyvyšujem Tvoje meno sväté."

102. SPIEVAJ ALELUJA ...

Spievaj Aleluja, s radosťou. S radosťou Pánovi celá Zem.

Krič Aleluja, s radosťou. S radosťou Pánovi celá Zem.

Tlieskaj Aleluja, s radosťou. S radosťou Pánovi celá Zem.

103. ROZHODOL SOM SA ÍSŤ ZA JEŽIŠOM ...

1. Rozhodol som sa ísť za Ježišom (3x) /:nehľadím späť:/

2. Sám hoci budem, ja pôjdem za Ním (3x) :/nehľadím späť:/

3. Strach som opustil, idem ku krížu (3x) /:nehľadím späť:/

104. DÁVAJ POZOR ...

1. /: Dávaj pozor malé oko, kam hľadíš. :/ Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera. Dávaj pozor malé oko, kam hľadíš.

2. /: Dávaj pozor malé ucho, čo čuješ.:/

3. /: Dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš.:/

4. /: Dávaj pozor ruka, čo robíš./

5. /: Dávaj pozor malá noha, kam ideš.:/

6. /: Dávaj pozor malé srdce, čo ľúbiš.:/

7. /: Dávaj pozor malý človek, aký si.:/

105. CHCEM VOJSŤ DO TVOJICH BRÁN ...

Chcem vojsť do Tvojich brán, srdce plné vďaky mám, chcem vojsť s poctou do Tvojich nádvorí. Lebo viem, že to je deň, ktorý Pán daroval nám a teším sa, že radosť dal mi Pán.

/:že radosť dal mi Pán, že radosť dal mi Pán a teším sa, že radosť dal mi Pán.:/

106. PANE BOŽE MÔJ ...

Ref.: Pane Bože môj, iba Ty to vieš, Ty to vieš, Ty to vieš. Pane Bože môj, iba Ty to vieš, čo je v mojej duši ukryté.

1. Pred Tebou nič Pane neskrývam, len pred Tebou divadlo nehrám, aký som, len Ty jediný vieš a predsa ma aj tak miluješ. Miluješ ma.

2. Len Ty vidíš, čo iní nevidia, iba Ty chápeš moje rozhodnutia. O mojich chybách iba Ty dobre vieš a predsa ma aj tak miluješ. Miluješ ma.

107. BOŽIA LÁSKA PRÍĎ ...

Božia láska príď ako mocný oceán, prúď cez nás svojou milosťou. Božia láska, príď k nám.

108. JEŽIŠ, MENO NAD MENÁ ...

Ježiš, meno nad mená, slávny Spasiteľ, Víťaz a Pán. Emanuel, Boh medzi nami, Kráľ večnej slávy, živé slovo.

109. SVOJE KROKY ROZOSPIEVAJ ...

1./:Vzdajme Pánu vďaky:/ /:za všetko, čo dáva:/ /: za všetko, čo berie:/ /:patrí Pánu sláva!:/ /:Vzdajme Pánu vďaky:/ /: že sa stará, aby:/ /:nezostali smutní:/ /:jeho ľudia slabí.:/

Ref.: Svoje kroky rozospievaj, rozospievaj, rozospievaj. Chválami rozospievaj, rozospievaj, rozospievaj.

2. /:Vzdajme Pánu vďaky:/ /:ako deti Božie:/ /:že v človeku láska:/ /: ešte stále žije.:/ /:Vzdajme Pánu vďaky:/ /:povzbudzujme slovom:/ /:pripravuje miesto:/ /:nám v živote novom.:/

110. MÁRIA MATKA BOLESTNÁ ...

1. Mária, Matka bolestná, ty nás láske učíš. Pod krížom stojíš žalostná, s Pánom svojim trpíš.

Ref.: Ave Mária, gratia plena.

2. Mária nanebovzatá, za nás stále prosíš. K pokániu voláš a žehnáš, ľudstvo v srdci nosíš.

3. Kráľovná si ružencová, ty dáš nádej mnohým, ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým.

111. BUDEM SPIEVAŤ TEBE ...

Budem spievať Tebe, moja sláva. Ty Pane, Ty si moja nádej. V Teba dúfam a nebudem sa báť.

112. NEVERÍM...

1. Neverím, že smrťou všetko končí, neverím, že za všetkým je noc, neverím, že v hriechu zomrieť musím, neverím, že kríž Tvoj nemá moc!

Ref.: Ty si predsa na tejto zemi Pánom, za hriešnych si život položil, aby noc už vystriedalo ráno, aby som ja s Tebou večne žil.

2. Neverím, že bez cieľa mám blúdiť, beznádej, že leží predo mnou. Neverím, že v nebi miest je málo, že je všetko len tak náhodou.

3. Neverím, že sám ísť musím ďalej, že nie pre mňa dal si život svoj, neverím, že nemáš pre mňa nádej, neverím, že nemôžem byť tvoj!

113. MÔJ BOŽE SOM TU SÁM ...

1. Môj Bože som tu sám, len sám, Pane zmiluj sa. Kde inde pomoc hľadať mám, Pane zmiluj sa.

Ref: Pozri, na nás, jak hriechy mnohých trápia. Volám, Pane, Pane zmiluj sa.

2. Tvoj hlas je balzam láskavý, Pane zmiluj sa. Strápenej duši uľaví, Pane zmiluj sa.

3. Ty, ktorý šťastie rozdávaš, Pane zmiluj sa. Otcovsky k sebe pritúľ nás, Pane zmiluj sa.

114. SVÄTÝ MICHAL

1. Keď sa ti zdá, že zlo ťa premáha, modli sa k Bohu, On ti pomoc posiela. Keď v duši vedieš boj, hriech premôcť chceš láskou, pros o pomoc Michala a jeho anjelov.

REF:/: Svätý Michal archanjel, ty nám pomáhaj, s Ježišom víťaziť a láskou zlo premáhať.:/

2. Ak Božiu výzbroj máš, boj s diablom vždy vyhráš. Ježiš je víťaz, s ním nikdy neprehráš. Viera je tvojím štítom, spravodlivosť pancierom, spása prilbou a pravda opaskom.

3. Obuj si topánky pokoja a vezmi meč Ducha, ním je Božie slovo, pred ním diabol zuteká. Michal a anjeli, tí ti vždy pomôžu, rozdávať lásku, plniť vôľu Božiu.

115. K VŠETCI BRATIA MOJI...

REF: Všetci bratia moji chváľte Pána, chváľte Pána, nech touto piesňou znie Bohu chvála. Za jasné slnko, modré nebo, zeleň hôr a lúk, zeleň hôr a lúk.

1. S kým sa rozprávaš a na koho usmievaš svätý František? Veď ľudia tu nie sú, len vtáčky spievajú radostnú pieseň.

2. Ty chváliš Pána bratom Slnkom, ktoré nám svieti. Veselým Ohňom, pokornou Vodou, Zemou a jej kvetmi.

3. My chceme s Tebou chváliť nášho Pána, ktorý nám všetko dáva. Nech nám úsmev z tvárí ako slnko žiari, nech zaznie Bohu sláva!

116. NEČAKAJ NA SVOJ DEŇ ...

1. Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin, každá chvíľa sa ti ponúka. Lásku Krista prinášaj bratom, sestrám svoji. Nech slnko svieti, kde si ty!

Ref: Nech slnko svieti, kde si ty, nech slnko svieti, kde si ty. Nech ožiari celú zem a všetko zlé nech v dobré zmení, nech slnko svieti, kde si ty!

2. Staň sa soľou, staň sa kvasom chleba nového, po ktorom toľko túži náš svet, staň sa sviecou, ktorá svetlom božím žiariť smie, nech slnko svieti, kde si ty!

3. Nie si sám, je tu Pán, On je blízko nás, na cestách nás večne sprevádza. Ruka v ruke poď s nim ďalej, odolávaj tmám, nech slnko svieti, kde si ty.

117. ZA KAŽDÝ DEŇ ...

1. Za každý deň Tebe vďak vzdávam, za ľudí v ňom, ktorých stretávam, za každú chvíľu Bože môj, Tebe ďakujem. Tebe ďakujem.

Chcem lásku mať, o to Ťa žiadam, druhým ju dať, s ňou žiť a radosť dávať, každý deň, Pane môj, buď mojou istotou.

2. Nie každý deň slnko nám svieti, hoc aj v trápení, chcem dobrý príklad dať, Ty miluješ aj neposlušné deti a neváhaš v dobrom pomáhať.

118. ĎAKUJ BOHU, RÁD ŤA MÁ ...

/:Ďakuj Bohu rád ťa má, ďakuj, spievaj piesne chvál, ďakuj, pretože Ježiš je tvoj Pán a Kráľ'.:/

/:Tak ver, keď si slabý, silu máš a už núdzu nepoznáš, pretože Ježiš je tvoj Pán a Kráľ'. :/

119. ODPUSŤ ...

1. Odpusť, že dnes tak ako včera som Tebe vernosť sľuboval, /:odpusť, že z rána do večera som Teba skutkom zradzoval.:/

2. Odpusť, že som zas sklamal brata, ktorý radu potreboval, /:odpusť že som sa díval zhora na toho, čo sa potkýnal.:/

3. Odpusť, že nad hnevom do noci, nechal som slnko zapadnúť, /:odpusť, že som zas bez pomoci slepého nechal upadnúť.:/

4. Odpusť mi Pane zas a znova, odpusť zradený lásky plán, /:odpusť všetky zbytočné slová, odpusť veď zl'utovný si Pán.:/

120. MY ŤA CHVÁLIME ...

/: My Ťa chválime a ctíme, náš Kristus Kráľ. :/ Teba Ježiš velebíme, my Teba zvelebujeme. Teba Ježiš velebíme, náš Kristus Král'.

121. STÍŠ SA ...

Stíš sa, lebo svätý je Boh a Pán, On je tu prítomný.

Stíš sa a pred ním sa skloň, buď v tichu ponorený.

V ňom nieto hriechu, viem, svätá je táto zem.

Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, On je tu prítomný.

122. VĎAKA JEŽIŠ ...

Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň. Vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem. Vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš. Volám Abba, Abba, Otče. Volám Abba, Abba, Otče.

123. ZÍDENÍ AKO RODINA ...

Zídení ako rodina sme spolu pred Tebou. Jednotní spievame so srdca Kráľovi kráľov.

Nech znie: Abba, Otče, vzácny si pre nás. Nech znie: Abba, Otče, sväté meno máš...

124. SPOJ NÁS V JEDNO PANE ...

Ref:Spoj nás v jedno Pane, spoj nás jedným putom, ktoré nemôže byť zlámané. Spoj nás v jedno Pane, spoj nás jedným putom, spoj nás jednou láskou!

1. Je len jeden Pán. Je len jedno telo. Je len jeden Kráľ. Je len jedna cirkev.

2. Je len jeden ciel'. Je len jedna nádej. Je len jeden kríž. Je len jedna Láska.

125. KEĎ ŤA KRISTUS VOLÁ ...

1. Keď ťa Kristus volá, poď a nečakaj, späť k tomu, čo bolo sa nevracaj.

/: Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán, žeby si z nej nezišiel v ústrety hlbinám.:/

2. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu diabol znovu ovečku vzal.

/: Ovečka si po hlase svojho pána zná, veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá.:/

3. Ak však chceš ísť za ním, buď Mu oddaný, má vždy radosť z toho, keď si pokorný.

/: Nemysli už na nič, len Jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj Pán.:/

126. VŠETCI ZÍDEME SA V NEBI ...

Ref: Všetci zídeme sa v nebi, kde je Boh, Pán a Král' a Otec náš. Všetci zídeme sa v nebi, kde je Boh už za krátky čas.

1. Nás privedie k Otcovi Kristus Pán, tam v nebi, ó, tam v nebi. Nás privedie k Otcovi Kristus Pán, už za krátky čas.

2. Nás privinie si k sebe Otec Boh, tam v nebi, ó, tam v nebi. Nás privinie si k sebe Otec Boh, už za krátky čas.

3. Nás naplnil Duch Svätý radosťou na zemi, ó, na z6tni. Nás naplnil Duch Svätý radosťou práve v tento čas.

127. POĎ A VZDAJ VĎAKU ...

1. /: Poď a vzdaj vďaku Pánu má ťa rád, má ťa rád. :/

Ref: Keď si sám, keď nemáš čas, Pán ho má pre nás vždy a zas. Ó Pane, buď vždy s nami.

3. /: Nalám chlieb všetkým ľuďom ako On, ako On. :/

4. /: Rozdávaj víno lásky ako On, ako On. :/

128. STOJÍME PRED TVÁROU ...

Ref: Stojíme pred tvárou živého Kráľa kráľov. Dnes spievame a hlásame: Ježiš je Pán!

1. Náš Pán dáva život radostný, radostný, radostný. Náš Pán dáva život radostný, voľnosť dáva nám.

129. JE STÁLE PRÍTOMNÁ ...

Je stále prítomná Tvoja láska. Radostne spievame o Tvojej sláve.

/: Nech pieseň zazvoní v každej chvíli, Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem. :/

130. TY SI PÁNOM ...

/:Ty si Pánom, Ty si Pánom, Ty si Kráľom, Ty si Kráľom, Kráľom je Boh. :/

Tak pozdvihnime svoje srdce, pozdvihnime svoje dlane, postavme sa pred tvár Pána, velebme Ho.

131. PÁN VEĽKÚ SVADBU CHYSTÁ ...

1. Pán veľkú svadbu chystá a všetko zaplatí, pozvaní sú na ňu všetci bohatí. Keď sluha Otcov volá, tak čujte Pánov hlas, chodí kol do kola a nikto nemá čas.

Ref: /: Len múdri ľudia majú sviece zažaté. Pánovi, Pánovi v ústrety idú. :/

2. Aj boháč kúpil voly a má ich vyskúšať, iný v šírom poli zas pšenicu má žať. Tretí sa dnes žení, pre lásku jedinú nie je pripravený na tú hostinu.

3. Keď bohatí sú tejto hostiny nehodní, pozvaní sú na ňu všetci chudobní. Nech prinesú si srdce len Jemu podobné, vieru, nádej, lásku, rúcho svadobné.

132. POČÍTAM S TEBOU ...

Ref: Počítam s Tebou Otče, rátam s láskou Tvojou. Počítam s Tebou Otče, chráň ma rukou svojou. Počítam s Tebou Otče, chcem denne s Tebou byť.

Ref.: /: Počítam s Tebou, dúfam v Teba, nemôžem zablúdiť. :/

1. Viem dobre čím som Pane, prachom a lístkom vo vetre. A viem Kto si Ty, ó, veľký Bože, tak volám deň a noc.

2. Budeme stále spolu, budeme všetci blízko, s Tebou môj Pane dokážem všetko, získam si celý svet.

3. Chcel by som ako iskra zapáliť celý svet, chcel by som srdcom dosiahnuť nebo, tak volám deň a noc.

133. JEŽIŠ, TY SI SKALOU ...

Ježiš, Ty si skalou, .. Ty si mojim spasením, ....V Teba dúfam,..... dôverujem Ti, .... Aleluja, dôverujem Ti.

134. TY SI MI LÁSKU DAL ...

1. Ty si mi lásku dal, Ty si mi lásku dal, Ježiš, Ty si Pán a Kráľ, Ty si mi lásku dal. 2. ..... vieru .... 3. ..... nádej ....

135. PÄŤ CHLEBOV A DVE RYBIČKY

1. Päť chlebov a dve rybičky pre pár ľudí dosť, rozdať ho však pár tisícom, číra nemožnosť Pán Ježiš však napriek tomu taký príkaz dal:! Rozdajte ho medzi ľudí, nasýťte ten dav!" 2. Neveriaci učeníci spočítali zas:" Päť chlebov a dve rybičky. Nemáme tu viac. Potom Ježiš zobral jedlo, požehnával ho, lámal, dával učeníkom, rozmnožoval ho. 3. Všetci jedli do sýtosti, chleba dosť bolo, odrobiniek dvanásť košov plných zostalo. Bohu nie je nič nemožné, slávu a moc má, keď to málo, čo máš, rozdáš, viac ti požehná.

136. MÔJ JEŽIŠ, SI SPÁSOU...

Môj Ježiš si spásou a nie je nik ako Ty. Chcem v každý čas, tak ako dnes, Teba chváliť, Pán môj, rád. Môj Majster, si štítom, Záchrancom si, pokoj môj. Všetko čo viem, všetko, čo mám, Tebe dávam, Pán môj, rád. Sám si môj Boh, celá zem nech vidí, sláva a moc, majestát Ti patrí. Hory pred trónom sa skláňajú a Ty sám vládneš slávne. Spievam Ti rád, že si Pán môj a Kráľ, navždy chcem stáť, Teba stále mať rád. Nič nie je viac ako láska, čo dal si nám.

137. SVOJMU BOHU KRÁĽOVI ...

Svojmu Bohu, Kráľovi budem spievať a hrať, teraz i na veky vekov Amen. Aleluja, aleluja, aleluja, Amen.

138. JEŽIŠ JE VÍŤAZ ...

1. /: Ježiš je víťaz, ó , Aleluja, aleluja, Pána chvál'. :/

2. ...Spása ..

3. ...Láska ...

4. ... Pokoj ...

5. .... Cesta ....

6. ... Mocný ....

139. PANE, NOVÚ PIESEŇ ...

Pane, novú pieseň Ti zaspievam, Pane, novú pieseň Ti zaspievam, Pane, novú pieseň Ti zaspievam. /: Veď Ty si môj Boh, veď Ty si môj Pán, veď Ty si môj Kráľ, Ježiš môj. :/

140. SPIEVAJ PÁNOVI ...

Spievaj Pánovi duša, spievaj, aleluja, aleluja. Hosťa vzácneho v srdci vítaj, aleluja, aleluja. Bohu spievajme, aleluja, vďaky vzdávajme, aleluja. Spievaj Pánovi duša spievaj, aleluja, aleluja.

141. BOH JE LÁSKA ...

Boh je Láska a zákon lásky nám On dal. Miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš sám.

142. NÁŠ PÁN ...

Náš Pán, On je kráľov Kráľ, Jeho trón bude na veky stáť.

On má všetku vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ.

143. OTČE PRÍJMI CHLIEB ...

/: Otče príjmi chlieb a víno tiež, my ho skladáme k Tvojím nohám dnes, aj dnes. :/

Tvoja láska nech zotrie každý hriech, Tvoja krv, Pane, nech nás očistí.

Ty nám dávaš dnes Svojho Syna niesť, Tvoja moc, Pane, nech nás zjednotí.

144. ALELUJA (ŽALM č.148)

Ref: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja!

1. Pánovi nech znie v nebesiach chvála. Svätému Bohu česť nech sa vzdáva! Velebte Pána mocnosti neba, velebte Pána zástupy v nebi!

2. On svojmu ľudu veľkú moc dáva a z prachu zeme povýši biednych. Vo svojich svätých zjavuje slávu, Pán Izraela, veľký a mocný.

3. Slnko i Mesiac velebte Pána, žiarivé hviezdy velebte Pána, nebesia nebies velebte Pána, vody pod nebom velebte Pána.

4. Pánovo meno nech všetci chvália, na Jeho slovo povstalo všetko. Len Jeho meno je hodné chvály, naveky nech ho stvorenie chváli.

145. JEŽIŠ KRISTUS JE PÁNOM ...

1. Ježiš Kristus je Pánom Aleluja! (3x) Aleluja.

Ref: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja

2. Celá zem nech Ti spieva aleluja! (3x) Aleluja.

3. Spievame Ti radostné aleluja. (3x) Aleluja.

146. PRIJMI PANE OBETU...

1. Prijmi Pane obetu, ktorú Ti tu skladám, naše malé snaženia, v ktorých veľkosť hľadám. Verím Pane, že si tu každý deň a všade, všetky naše tajomstvá nech sú k Tvojej sláve.

R.: Všetkým nám raz si dal zákon Tvojej lásky. Všetkých nás máš tak rád, nech Ti spieva každý.

147. TÚŽIM PANE S TEBOU BYŤ ...

/: Túžim Pane s Tebou byť, túžim v tvojom svetle žiť. :/

/: Daj mi, prosím, svojho Ducha dnes, budem volať, kým Ho nezošleš. :/

/: Duchu Svätý, Duchu Svätý, Duchu Svätý, príď :/

148. SPIEVAJ SO MNOU ALELUJA ...

Ref: Spievaj so mnou Aleluja, spievaj ďakovania žalm, žalm, žalm. Z piesne vďačnej sila príšti, chválu v ďakovaní vzdám.

1. Za ten dažďov sivý čas, za slniečka úsmev jas, za ten vzduch, čo zdarma dýchať smiem.

2. Za lúč lásky priateľa, čo ma denne ohrieva, za tú milosť, ktorá nekončí.

3. Za ten zázrak vďačný som tam na kríži Golgotskom, zomrel Ježiš a ja život mám.

4. Za to, že dnes žije Pán, aby vždy tu pri mne stál, z veľkej lásky nado mnou, že bdie.

149. KEBY SOM BOL VTÁČKOM ...

1. Keby som bol vtáčkom so strieborným hláskom, spieval by som pre Teba jedinú. Tie najkrajšie piesne, srdca môjho tiesne spieval by som len pre Máriu..

Ref: Pre Máriu, Božiu Matku žitia môjho nádej sladkú, keby som bol vtáčkom, spieval by som len pre Máriu.

2. Keby som bol Slnkom so zlatými lúčmi, svietil by som pre Teba jedinú. Strhol by som z neba hviezdičky pre Teba, by ti hlávku zdobili nevinnú.

3. Keby som bol kvietkom z voňavého hája, kvitol by som pre Teba jedinú. Kvitnúť na oltári s úsmevom na tvári, kvitol by som len pre Máriu.

150. VELEBÍ S RADOSŤOU DUŠA MOJA PÁNA...

Ref: /: Velebí s radosťou duša moja Pána, velebí, velebí duša moja Pána. Bo veľké veci mi urobil Pán a sväté, sväté je Jeho meno.:/

1. Pán zhliadol na poníženosť svojej služobnice, aj hľa, odteraz ma budú blaženou volať všetky pokolenia.

2. Mocných zosadil z trónu a povýšil ponížených, hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.


Abecedný zoznam